Recensioner och media

Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg fick genomgående positiva recensioner från traditionell media, fotbollsforskare och supportermedia. Boken uppmärksammades också i bland annat lokalpress, radio och tv.

Recensioner

Media

  • Artikel i GT
  • Intervju i P4 Göteborg på Sveriges Radio
  • Omnämnande i “Gomorron Sverige” på SVT